Tapkite nariu

Laisvai jungtis į profesines sąjungas ir dalyvauti jų veikloje turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai, tai pat kiti asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvoje, ne jaunesni kaip 14 metų ir dirbantys pagal sutartį ar kitais pagrindais, numatytais įstatymų.
Lietuvos metalistų profesinių sąjungų susivienijimo nariu gali būti kiekvienas Lietuvos gyventojas, dirbantis (arba dirbęs) metalo gaminių, mašinų, dviračių, elektrotechnikos ir elektronikos pramonės įmonėse, transporto priemonių sektoriuje bei kitose pramonės įmonėse. Įmonės darbdaviai arba jos įgalioti atstovai negali būti šios profsąjungos nariais

Profsąjungos nariais taip pat gali būti ir studentai bei profesinių mokyklų moksleiviai, besimokantys profesijų, kurias įsigiję galės įsidarbinti inžinerinės pramonės įmonėse.

KAIP ĮSTOTI

Darbuotojai, pareiškę norą tapti profesinė sąjungos nariais, rašo du prašymus: vieną - profesinei sąjungai, kitą - darbdaviui. Taip pat reikia užpildyti anketą.
Prašymo, teikiamo profesinei sąjungai, pavyzdį galite rasti ČIA
Prašymo, teikiamo darbdaviui, pavyzdį galite rasti ČIA
Anketą galite rasti ČIA
Norintys mokėti LMPSS profesinės sąjungos nario mokestį per banką turi:
Banke, kuriame darbuotojas (mokėtojas) turi sąskaitą, pasirašyti periodinio mokėjimo sutartį (nurodymą).

Sutartyje (nurodyme) turi būti įrašyta :

1.Mokėtojo duomenys:

Pavardė, vardas, asmens kodas, mokėtojo bankas, sąskaitos numeris.

2. Lėšų gavėjo (LMPSS) duomenis :

Lietuvos metalistų profesinių sąjungų susivienijimas
Įmonės kodas 190581054
Sąskaitos numeris :
Swedbank LT03 7300 0100 0244 9349
 

3. Mokėjimo duomenys :

Turi būti nurodyta pervedama suma (LMPSS nario mokestis pagal įstatus yra 1 proc. priskaičiuoto darbo užmokesčio)
Mokėjimo paskirtis (rašyti:profsąjungos nario mokestis)
Mokėjimo data (rekomenduojame nurodyti darbo užmokesčio gavimo datą, jei bankas neturi kt. reikalavimų)
Periodiškumas (vieną kartą į mėnesį)
Smulkesnė informacija tel. (8 5)2497866, mob.tel. 8672 18714

Tokiu atveju stojimo į profsąjungą pareiškime turi būti daromas prierašas apie periodinio mokėjimo sutarties (nurodymo) pasirašymą nurodant sumą ir datą kada bus daromi pavedimai. Profesinės sąjungos narys turi saugoti savo atsiskaitymo lapelius ir metų pabaigoje kopijas pateikti profesinei sąjungai.