Informacija

     Lietuvos metalistų profesinių sąjungų susivienijimas veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR Profesinių sąjungų ir kitais įstatymais bei norminiais aktais, Visuotine žmogaus teisių deklaracija, Tarptautinės Darbo Organizacijos Konvencijomis bei įstatais.