Om LMPSS

”Litauisk Metalarbejder Forbund” (LMPSS) er et fagligt fællesskab, der forener medlemmer og repræsenterer medlemmer, der arbejder inden for industrien og ingeniørmæssige erhverv – Dvs. virksomheder, som producerer og reparerer maskiner, cykler, elektronik, elektroteknik, metalstøberi, køretøjer og andre industrielle virksomheder.

LMPSS’ formål er at stræbe efter bedre økonomiske tilstande for medarbejderne, højere levevilkår, styrke fagbevægelsen og ansvarligt repræsentere vores brancher i hele Litauen.

LMPSS tager sig af sine medlemmers problemer på og udenfor arbejdspladsen.

Som fagforening er forhandlinger om indgåelse af overenskomstaftaler en naturlig del af vores aktiviteter, overenskomstaftaler indgås for at sikre medarbejderne og skabe gensidige rammer for arbejdsgiverne og arbejdstagerne. En overenskomst omhandler aftaler for: beskæftigelse, ansættelse og afskedigelse, opkvalificering, organisering af arbejde, arbejdsløn, sikkerhed på arbejdspladsen, økonomiske og sociale garantier.

Vores mål er at sikre arbejdernes velvære, retfærdig arbejdsløn, garantier for sikkerhed på arbejdspladsen og sikre medlemmer gode arbejdsvilkår.

Alle medarbejdere har ret til hele tiden at blive informeret om arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen.

LMPSS samarbejder med sine søstre organisationer i de øvrige Baltiske, Nordiske, Europæiske og Internationale lande for at sikre lønmodtagerne ordentlige forhold.